fbpx

< Powrót

Najciekawsze oferty pracy na rynku finansowym

Oferta pracy - Młodszy Specjalista w Departamencie Operacyjnym

Pracodawca: CVI Dom Maklerski
Miejsce pracy: Warszawa (Śródmieście)
Data publikacji ogłoszenia: 21 września 2020r.
Pracując z nami zyskujesz:
 • możliwość zdobycia unikalnej i profesjonalnej wiedzy z zakresu funkcjonowania polskiego rynku funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich, niepublicznego rynku obligacji korporacyjnych, zagranicznych rynków papierów dłużnych;
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju osobistego poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach;
 • pakiet opieki medycznej Medicover;
 • kartę multisport;
 • elastyczne godziny pracy;
Szukamy współpracownika, który ma:
 • ukończone studia wyższe, preferowane kierunki: rachunkowość, matematyka, finanse i bankowość;
 • znajomość rynku kapitałowego;
 • doświadczenie w obowiązkach z zakresu księgowości własnej i księgowości funduszy inwestycyjnych;
 • znajomość przepisów prawa w tym m.in. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o rachunkowości i rozporządzeń dotyczących domów maklerskich oraz funduszy inwestycyjnych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • dokładność, sumienność, samodzielność i efektywną organizację pracy;
 • zorganizowanie i zdolność do samodzielnej pracy;
 • zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • minimum rok doświadczenia w audycie lub dziale operacyjnym banku/domu maklerskiego/instytucji finansowej;
 • bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office w tym Excel (VBA, tabele przestawne i podstawy programowania będą dodatkowym atutem);
 • mile widziana licencja maklerska;
Do głównych zadań należeć będzie:
 • wsparcie w zakresie wyceny instrumentów portfelowych w wartości godziwej;
 • nadzór nad kontrolą limitów inwestycyjnych i kosztowych portfeli inwestycyjnych;
 • bieżąca współpraca z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, bankami, domami maklerskimi, agentami transferowymi;
 • przekazywanie niezbędnych danych podmiotom prowadzącym księgi rachunkowe funduszy, świadczącym usługi depozytariusza i wyceniającym aktywa funduszy;
 • prowadzenie wewnętrznych rejestrów w zakresie zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych;
 • współpraca z Risk Managerem i Inspektorem Nadzoru Spółki w zakresie prowadzenia wewnętrznych rejestrów Domu Maklerskiego;
 • koordynacja działań operacyjnych funduszy inwestycyjnych, których portfelami zarządza Dom Maklerski;
 • udział w wypełnianiu obowiązków informacyjnych dotyczących Domu Maklerskiego oraz funduszy inwestycyjnych;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla Domu Maklerskiego,;
 • nadzorowanie prowadzenia i przechowywania dokumentacji portfeli w zakresie obszaru odpowiedzialności Zespołu;
 • wystawianie faktur i refaktur;
 • współpraca z księgowością własną Domu Maklerskiego w zakresie obsługi faktur;
 • realizacja płatności Domu Maklerskiego w obszarze rozliczeń spółki;
 • bieżąca obsługa i wprowadzanie danych do systemów informatycznych spółki;

Aplikuj na to stanowisko
Za chwilę zarejestrujesz się jako kandydat/kandydatka w serwisie Związku Maklerów i Doradców (dalej: „ZMID”) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 93.2, 00-815 Warszawa. ZMID jest Administratorem Danych Osobowych (dalej: „Administrator”). W trakcie rejestracji Administrator będzie zbierał i przetwarzał dane osobowe w celu świadczenia usług na Twoją rzecz oraz utrzymywania naszych relacji z Tobą. Nasza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz o ochronie prywatności wyjaśnia sposób, w jaki zbieramy i przetwarzamy informacje na Twój temat oraz jakie prawa posiadasz w tym zakresie.


Zapewniamy poufność, Zespół Rekrutacji ZMID