fbpx

< Powrót

Najciekawsze oferty pracy na rynku finansowym

Specjalista ds. nadzoru inwestycyjnego

Pracodawca: mBank S.A.
Miejsce pracy: Warszawa
Data publikacji ogłoszenia: 27 maja 2021r.
Pracując z nami zyskujesz:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • samodzielne i strategiczne stanowisko w obszarze compliance;
 • bogaty pakiet socjalny (opieka medyczna, dofinansowanie do wypoczynku, karta sportowa i inne);
 • bogatą ofertę szkoleń (m.in. Piątki z Rozwojem) oraz aplikacje do nauki i rozwoju (korzystamy np. z LinkdeIn Learning);
 • Możliwość pracy zdalnej (a nasze biura stacjonarne to Wieża mBank w Warszawie 🙂 );
Szukamy współpracownika, który:
 • ma wiedzę i doświadczenie na temat: rynków finansowych i działalności banków i firm inwestycyjnych, instrumentów finansowych i produktów kredytowych, w tym zasad stosowania do nich stawek referencyjnych;
 • zna przepisów w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, działalności banków i firm inwestycyjnych, w tym rynku wskaźników referencyjnych oraz ogólnej istoty wskaźników referencyjnych i ich zastosowania;
 • lubi pracę projektową i wiesz jak efektywnie poprowadzić prace projektowe;
 • swobodnie pracuje z aplikacjami MS Office;
 • komunikuje się w j. angielskim oraz zna słownictwo z zakresu rynków finansowych;
 • cechuje się łatwością wyrażania zwięzłych opinii, które są zrozumiałe dla innych;
 • nie obawia się presji czasu;
 • pracuje z zaangażowaniem, odpowiedzialnością i pasją.
Do głównych zadań należeć będzie:
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, w tym wskaźników referencyjnych i ich stosowania; monitorowanie regulacji UE oraz innych krajów w powyższym zakresie;
 • bieżąca analiza informacji banków centralnych, organów nadzorczych, administratorów wskaźników i z innych źródeł pod katem ich potencjalnego wpływu na stosowanie przez bank wskaźniki referencyjne;
 • bieżąca analiza informacji od jednostek mBanku stosujących wskaźniki;
 • organizowanie i koordynowanie prac grupy ekspertów; uczestniczenie w jej pracach; wydawanie rekomendacji dla jednostek stosujących wskaźniki referencyjne;
 • przygotowywanie ustalonych przez grupę ekspertów harmonogramów wdrażania zmian i monitorowanie ich realizacji;
 • uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu CALCO, grup roboczych ZBP w zakresie wskaźników referencyjnych;
 • opiniowanie regulacji wewnętrznych Banku;
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Komitetu CALCO lub innych jednostek;
 • udział w kontrolach związanych ze stosowaniem przez bank wskaźników referencyjnych;
 • współpraca z Commerzbankiem w zakresie wprowadzania wspólnych standardów w ww. zakresie;

Uwaga, wysyłając formularz poniżej zarejestrujesz się jako kandydat/kandydatka w serwisie Związku Maklerów i Doradców (dalej: „ZMID”) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 93.2, 00-815 Warszawa. ZMID jest Administratorem Danych Osobowych (dalej: „Administrator”). W trakcie rejestracji Administrator będzie zbierał i przetwarzał dane osobowe w celu świadczenia usług na Twoją rzecz oraz utrzymywania naszych relacji z Tobą. Nasza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz o ochronie prywatności wyjaśnia sposób, w jaki zbieramy i przetwarzamy informacje na Twój temat oraz jakie prawa posiadasz w tym zakresie.


Aplikuj na to stanowisko
Za chwilę zarejestrujesz się jako kandydat/kandydatka w serwisie Związku Maklerów i Doradców (dalej: „ZMID”) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 93.2, 00-815 Warszawa. ZMID jest Administratorem Danych Osobowych (dalej: „Administrator”). W trakcie rejestracji Administrator będzie zbierał i przetwarzał dane osobowe w celu świadczenia usług na Twoją rzecz oraz utrzymywania naszych relacji z Tobą. Nasza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz o ochronie prywatności wyjaśnia sposób, w jaki zbieramy i przetwarzamy informacje na Twój temat oraz jakie prawa posiadasz w tym zakresie.


Zapewniamy poufność, Zespół Rekrutacji ZMID